Česká divadelní architektura (1999)

v publikaci byla zmíněna rekonstrukce divadla Milénium, a to v kapitole Experimenty – a snad i perspektivy