Projektová činnost
 • Vypracování návrhů staveb a studií

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

 • Projektová dokumentace pro stavební povolení

 • Projektová dokumentace pro zadání stavby

 • Projektová dokumentace pro realizaci stavby

 • Dokumentace skutečného provedení

 

 


Inženýrská činnost

 •   Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení

 •   Technický dozor stavby, 

 •   Řízení a příprava výstavbových projektů

Konzultační a poradenská činnost
 • Vypracování investičního záměru

 • Posouzení proveditelnosti projektu

 • Stanovení koncepčních zásad řešení

    Realizační činnost
 • Kompletní realizace stavby

 • Rekonstrukce interiérů

 • Návrhy a realizace interiérů

 • Facebook Sociální Icon
 • Instagram