Projektová a inženýrská činnost

 

Vypracování návrhů staveb a studií
Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro stavební povolení
Projektová dokumentace pro zadání stavby
Projektová dokumentace pro realizaci stavby
Dokumentace skutečného provedení


Inženýrská činnost:
  zajištění územního rozhodnutí,stavebního povolení
  technický dozor stavby  řízení a příprava

  výstavbových   projektů

Realizační činnost

 

Kompletní realizace stavby

Rekonstrukce interiérů
Návrhy a realizace interiérů

  • c-facebook
Konzultační a poradenská činnost

Vypracování Investičního záměru

Posouzení proveditelnosti projektu

Stanovení koncepčních zásad řešení